,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Komerční prostory

Pension a hostinec U Švarců ve Zduchovicích

Prvním úkolem bylo zajistit statické řešení, zejména zesílení krovu, který již nevyhovoval dnešním normám, zajištění statiky stropu nad sálem, pro možnost vestavby ubytovacích kapacit, a vyřešení prostupů do nosných stěn, které si vynutily drobné dispoziční změny, a instalace některých technologií. Vše bylo vyřešeno citlivě ve spolupráci architekta a statika, takže nebyl ovlivněn charakter objektu. Původní krovy byly opraveny a vyztuženy příložkováním dřevěnými hranoly, přičemž byly zároveň vytvořeny konstrukce nových vikýřů.…

 

Kompletní rekonstrukce relaxačního a sportovního centra v Rudné u Prahy

Rekonstrukce vnitřních prostor relaxačního a sportovního centra zahrnovala: bourací práce velkého rozsahu, veškeré zednické práce, štuky a výmalba interiéru, kompletní dodávka a montáž vodoinstalace, odpadů a úprava vnitřního plynovodu, kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně nového ozvučení a disco světelných efektů, kompletní výměna radiátorů a rozvodného potrubí, vybourány podlahy a realizace anhydritových podlah, úprava schodiště, kompletní pokládka dlažby včetně schodiště, montáž nosných a pomocných konstrukcí…