,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Exteriéry

Rekonstrukce vchodu a chodníku

Komplexní rekonstrukce vchodu a chodníku obytného domu. Nejprve jsme odstranili původní dlažbu a zábradlí. Poté byly navezeny dvě podkladní vrstvy tvořené štěrkem 16-32 mm a kamennou drtí s jemnější zrnitostí. Ty jsme zhutnili vibrační deskou. Na další vrstvu s jemnou zrnitostí byla položena zámková dlažba. Dlažba před domem byla položena na vystěrkovaný a hydroizolačně ošetřený betonový podklad. Betonový plot jsme zbavili zrezlého zábradlí, vyspravili a oplechovali. Celkově tak vznikl výrazně atraktivnější a bepečnější vchodový…

 

Zámková dlažba

Zámková dlažba na Praze 10 Nejprve jsme odstranili původní dlažbu a srovnali podloží. Následoval návoz dvou podkladních vrstev, které tvořily štěrk o zrnitostí 16-32 mm a na něm kamennou drť s jemnější zrnitostí. Obě vrstvy jsme důkladně zhutnili pomocí vibrační desky. Následovala ložní vrstva s jemnou zrnitostí, na kterou byla následně položena zámková dlažba. Poté jsme spáry mezi dlaždicemi zasypali jemným křemičitým pískem a opět zhutnili pomocí vibrační desky. Zámkovou dlažbu jsme osadili po celém obvodu obrubníky

 

Půdorysné rozšíření domu o verandu a terasu

Veranda Stavbu jsme půdorysně rozšířili o přístavbu, která je nyní vzájemně a provozně propojena s dosavadní stavbou. Snahou bylo postavit přístavbu, která bude sloužit jako hlavní vstup do domu. Byla vytvořena základní betonová deska pro přístavbu, jako stavební materiál jsme použili zdící systém Itong. Venkovní omítka provedena s tepelně izolační přísadou Ytong. Bylo provedeno oplechování a následně jsme umístili na přístavbu pozinkovaný okapový systém, který zaručuje vysokou odolnost okapů proti povětrnostním vlivům a ochranu…

 

Zámková dlažba a schodiště

Na přání zákazníka jsme provedli kompletní pokládku zámkové dlažby a schodiště. Nejprve jsme vyměřili plochu pro pokládku a důkladně připravili podloží, které spočívalo v provedení výkopu s následným zhutněním a srovnáním dna. Na připravené dno jsme položili dvě podkladní vrstvy, první vrstvu tvořil štěrk o zrnitosti 16-32mm a druhá vrstva byla tvořena kamennou drtí s jemnější zrnitostí, jednotlivé vrstvy jsme zhutnili pomocí vibrační desky. Poslední vrstvu tvořila ložní vrstva s jemnou zrnitostí na kterou byla pokládaná zámková dlažba.…