,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Rekonstrukce vchodu a chodníku

IMG 2192.JPG

Komplexní rekonstrukce vchodu a chodníku obytného domu. Nejprve jsme odstranili původní dlažbu a zábradlí. Poté byly navezeny dvě podkladní vrstvy tvořené štěrkem 16-32 mm a kamennou drtí s jemnější zrnitostí. Ty jsme zhutnili vibrační deskou. Na další vrstvu s jemnou zrnitostí byla položena zámková dlažba.

Dlažba před domem byla položena na vystěrkovaný a hydroizolačně ošetřený betonový podklad. Betonový plot jsme zbavili zrezlého zábradlí, vyspravili a oplechovali. Celkově tak vznikl výrazně atraktivnější a bepečnější vchodový prostor.

 

Rekonstrukce domového vchodu a chodníku zahrnovala:

 

vybourání dlažby, schodištových obkladů, obrubníků a podkladního betonu

vybourání asfaltu a zeminy, násyp a udusání štěrku a drti

betonování a stěrkování podesty, hydroizolační nátěr a vyrovnání schodištových stupňů

pokládku dlažby Taurus Granit, obkladových schodů s protiskluzem a zámkové dlažby, betonových obrubníků

vyspravení, osekání, broušení, stěrkování a oplechování betonového plotu

nátěr fasádní barvou a nátěr oplechování

 

Místo stavby: Praha – Ruzyně

Realizace stavby: léto 2016