,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Stavba nadstardartního rodinného domu v Lysolajích

Pohled ze zahrady na RD

Ve spolupráci s architektem Karlem Thérem a studiem Olgoj Chorchoj jsme vytvořili velkorysý dům plný kvalitních detailů. Stojí na půdorysu písmene L, přičemž v jednom křídle jsou ložnice a pod nimi tělocvičná zóna domu s bazénem. Kolmé křídlo je obytné. Vila je navržena z kvalitních a trvanlivých materiálů. Veškeré konstrukční prvky a systémy předurčují domu nadprůměrnou životnost při minimální údržbě.

Vytvořeny kompletní grafické a modelové návrhy rodinného domu na základě individuálních požadavků klienta na bydlení a se zajištěním projektové dokumentace. Stavba RD realizována metodou generálního dodavatelství.

Konstrukčně je dům proveden jako železobetonová monolitická konstrukce, patro jako dřevostavba. Obvodové stěny a příčky jsou zděné. Fasádní plášť je z převážné části proveden jako předstěna z pískovce tloušťky 150 mm, vložená izolace je provětrávaná. Stěny k vnitřní terase jsou provedeny zateplovacím systémem se štukovou omítkou. Celé patro je obloženo tropickým dřeven v kombinaci s překližkami z tropických dřevin. Zateplení opět provedeno jako provětrávané (= trvanlivé a bezpečné). Prosklená část fasádního pláště je provedena špičkovým systémem Schücco.