,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Dokončena rekonstrukce a modernizace hostince U Švarců ve Zduchovicích

Hostinec u Švarců

Hospoda U Švarců byla postavena koncem 19. století rodinou Švarců, která ve Zduchovicích stále žije. Budova hostince je součástí selského dvora, na kterém jsou ještě další hospodářská stavení. V průběhu času zde byly prováděny drobné úpravy a opravy, ale přesto budova byla z dnešního pohledu již v nevyhovujícím stavu. Základní charakter budovy však zůstal zachován, a s tím jsme také k rekonstrukci objektu přikročili.

Snahou bylo zachovat dobový charakter, a dát celému souboru staveb soudobou technologickou a stavební úroveň.

Základem koncepce bylo dát všem objektům funkčnost, a využít celý prostor k aktivitám které jsou dnes vyhledávány:

-          každodenně otevřený místní hostinec

-          sál pro pořádání tancovaček, mysliveckých schůzí, jednání zastupitelstva

-          ubytovací kapacity v 9-ti pokojích, s vlastním sociálním zázemím

-          kuchyňský prostor a vybavení pro možnost kapacitního vaření

-          pro sportovního vyžití, půjčovna sportovních potřeb, stolní tenis, hřiště pro petangue, streetbasket

-          moderní sociální zařízení, včetně samostatných šaten pro personál

Je možno konstatovat, že aktivní spoluprací stavebníka, architekta, projektanta, statika, stavbyvedoucího a technického dozoru se podařilo zrealizovat stylový stravovací, ubytovací a zábavní objekt, respektující dobový charakter budov, s příjemnou architekturou, a s parametry moderních staveb, včetně technického vybavení.