,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Naše portfolio se rozšířilo o akciovou společnost ČEPS

Akciová společnost ČEPS je provozovatel přenosové soustavy.

Udržuje 44 rozvoden se 79 transformátory. ČEPS, a.s. zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory, ale starají se o mnoho dalšího. Staráme se o čistotu v kancelářích, ale i v ostatních společných místnostech.