,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Rekonstrukce hostince a pensionu u Švarců ve Zduchovicích

Hostinec u švarců po rekonstrukci.JPG

Prvním úkolem bylo zajistit statické řešení, zejména zesílení krovu, který již nevyhovoval dnešním normám, zajištění statiky stropu nad sálem, pro možnost vestavby ubytovacích kapacit, a vyřešení prostupů do nosných stěn, které si vynutily drobné dispoziční změny, a instalace některých technologií. Vše bylo vyřešeno citlivě ve spolupráci architekta a statika, takže nebyl ovlivněn charakter objektu.

Původní krovy byly opraveny a vyztuženy příložkováním dřevěnými hranoly, přičemž byly zároveň vytvořeny konstrukce nových vikýřů.

Přestropení sálu bylo provedeno těžkými ocelovými válcovanými nosníky, tak, že nebylo nutné narušit prostor sálu sloupy.

Sklepní prostory byly pouze vyčištěny, opraveny poškozené části podzemních stěn. Tyto prostory jsou nyní připraveny pro budoucí využití, jako například vinárna.

 

Stavba

Původní kamenné a kombinované zdivo bylo zachováno. Došlo k odstranění původních omítek, a to jak vnitřních, tak vnějších.

Nově vytvořené fasády byly vytvořeny v kombinaci štukové fasády a spárovaného kombinovaného zdiva, tak, že celý objekt tvoří útulný celek a koresponduje s dobovým charakterem budov.

Vnitřní omítky byly provedeny štukové, v některých prostorech byly zachovány cihelné klenuté stropy, které byly vyspárovány.

Ubytovací prostory jsou situovány do podkrovních prostor hlavní budovy a jsou provedeny sádrokartonovými konstrukcemi, které jsou důkladně tepelně a akusticky izolované, a jsou provedeny jako protipožární.

Okna jsou provedena z profilů S8000 IQ, jejichž členění a barevnost byly přizpůsobeny architektonickým požadavkům. Vnitřní dveře jsou v ubytovací části nové, protipožární, V přízemních prostorech byly původní dveře restaurovány, případně vytvořeny repliky.

Vjezdová vrata a vrata do prostor venkovní terasy byly nově vytvořeny, jako repliky.

 

Technická zařízení

Kotelna situována v samostatném prostoru vedlejší budovy a umožňuje spalování jakéhokoli druhu tuhého paliva, včetně biomasy.

Teplo je do budovy vedeno instalačním kanálem, rozvod po budově proveden měděnými trubkami do radiátorů.

Doplňkový zdroj tepla je krb umístěný v sále, s rozvodem teplého vzduchu do prostor hospody a do chodby 2.NP

Rozvod vody a kanalizace, včetně přípojek na veřejnou síť je nově proveden v plastu.

Elektroinstalace je nově provedena, včetně všech rozvaděčů. Nově rovněž proveden hromosvod.

Kuchyně je vybavena novou technologií, je vybavena moderní vzduchotechnikou.

Vzduchotechnika rovněž zajišťuje odvětrání prostor hospody.

 

Místo stavby: Zduchovice

Místo realizace: 8/2014