,
Vaše starosti
na naši hlavu
Více
Miluji úklid,
když se na něj
dívám
Více
Chci kompletní
služby
Více

Kompletní rekonstrukce relaxačního a sportovního centra v Rudné u Prahy

Prostory po rekonstrukci

Rekonstrukce vnitřních prostor relaxačního a sportovního centra zahrnovala:

Rekonstrukce toalet, sprch a šaten:

Renovace squashových kurtů:

Renovace fasády:

Místo stavby: Rudná u Prahy

Místo realizace: 10/2010